Rezerwacja ONLINE

Przypomnijmy, że każda osoba która:

 1. osoba posiadająca orzeczenie:
  • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.
 2. osoba spełniająca kryterium dochodowe:
  1. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
   • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
   • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  2. w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

(źródło: https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne/)

może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego.

Jeśli nie wiesz jak uzyskać dofinansowanie do turnusu zapraszamy do naszej lektury:

Jeśli twój wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzymałeś dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego to w terminie do 30 dni od otrzymania pisma i co ważne nie później niż 21 przed rozpoczęciem turnusu należy powiadomić jednostkę z której otrzymało się dofinansowanie o wyborze organizatora turnusu oraz ośrodka w jakim się turnus będzie odbywał.

Jednakże należy pamiętać, że ośrodek musi być uprawniony do do przyjmowania osób z dysfunkcjami lub schorzeniami określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim, oraz czy wybrany organizator jest uprawniony do organizowania takiego rodzaju turnusu.

Oczywiście zawsze można skonstatować się z organizatorem czy ośrodkiem w celu sprawdzenia czy może daną osobę przyjąć na turnus rehabilitacyjny.

W przypadku wybory naszego obiektu:

Organizatorem turnusu rehabilitacyjnego jest:

 • Przedsiębiorstwo KOMPOL Sp. z o. o.
 • ul. Gen. Pułaskiego 4a/1-2
 • 43-300 Bielsko- Biała
 • numer wpisu do rejestru OR/24/0009/22 ważny do dnia 15.08.2025 r.

Ośrodek w którym odbywają się turnusy:

 • Centrum Rehabilitacji Krokus
 • ul. Górnośląska 9 (dojazd od ulicy Olimpijskiej)
 • 43-460 Wisła
 • numer wpisu do rejestru OD/ 24/0005/21, waży do dnia 22.07.2024

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

https://krokus.pl/oferta/turnusy-rehabilitacyjny-2024