Jak uzyskać dofinansowanie do turnusu

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie: Jak uzyskać dofinansowanie? Przedsiębiorstwo Kompol sp. z o.o., ul. Gen. Pułaskiego 4a/1-2, 43-300 Bielsko-Biała, który jest właścicielem „Centrum Rehabilitacji Krokus” w Wiśle posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych nr OR/24/0009/22 ważny do dnia 15.08.2025 r. W turnusach usprawniająco-rekreacyjnych … Continue reading Jak uzyskać dofinansowanie do turnusu