Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem rehabilitacji m.in. jest:

  • utrzymanie bądź poprawa uzyskanie pełnej sprawności fizycznej;
  • korygowanie wad postaw;
  • pobudzenie czynności układu nerwowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego;
  • rozwijanie umiejętności społecznych uczestników poprzez nawiązywanie kontaktów społecznych;
  • rozwijanie zainteresowań poprzez udział w zajęciach

Nasz program rehabilitacji jest tworzony indywidualnie dla każdego pacjenta, na podstawie badania lekarskiego bądź fizjoterapeutycznego przeprowadzonego w pierwszym dniu pobytu.