Turnus rehabilitacyjny 2024- z dofinansowaniem

2 tygodniowe turnusy rehabilitacyjne, z możliwością rozliczenia środków PFRON