Turnus rehabilitacyjny 2024

2 tygodniowe turnusy rehabilitacyjne, z możliwością rozliczenia środków PFRON