Rezerwacja ONLINE

Ogólne warunki rezerwacji i anulacji pokoi hotelowych oraz pozostałych usług:hotelowych, rehabilitacyjnych i gastronomicznych w Centrum Rehabilitacji Krokus, ul. Górnośląska 9, 43-460 Wisła.

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI
1. Rezerwacji można dokonać poprzez:
a) telefoniczne zamówienie pobytu,
b) wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail)
lub listem.
2. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej CENTRUM REHABILITACJI KROKUS prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail, sms lub adres pocztowy dokument będący potwierdzeniem rezerwacji ewentualnie podczas rozmowy telefonicznej.
3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Centrum Rehabilitacji Krokus rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa, zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
4. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto CENTRUM REHABILITACJI KROKUS w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej.
5. Zadatek winien być wpłacony w ciągu maksymalnie do 5 dni od daty dokonania rezerwacji.
6. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.
7. Przedsiębiorstwo KOMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, właściciel CENTRUM REHABILITACJI KROKUS w Wiśle ul. Górnośląska 9 ING BANK 45 1050 1096 1000 0001 0109 5552
8. Pozostała kwota płatna przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.

ANULOWANIE REZERWACJI
1. Warunki anulowania rezerwacji:
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu CR KROKUS zwraca:
a) 70% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.
b) 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed planowanym przyjazdem.
c) Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem pobytu.
2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej.
4. W przypadku skrócenia pobytu w CENTRUM REHABILITACJI KROKUS, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
5. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej. Zatwierdza Dyrekcja CENTRUM REHABILITACJI KROKUS.

CENNIK I WARUNKI POBYTU DZIECI

  1. Pobyt dziecka do lat 3 – bezpłatnie na łóżku z rodzicem.
  2. Dzieci w wieku 4-12 lat- 30% zniżki o ceny osoby dorosłej
  3. Dzieci powyżej 12 roku życia traktowane są jako osoby dorosłe.

POBYT ZE ZWIERZĘTAMI

Nie akceptujemy pobytu zwierząt.

SZCZEGÓŁY REZERWACJI

  1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.16:00, a kończy o godz. 10:00.
  2. Niewykorzystanie któregokolwiek elementu wchodzącego w skład turnusu lub innego pobytu pakietowego czy pobytu dobowego nie powoduje zmniejszenia jego wartości.
  3. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do godziny 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu i potwierdzeniu dostępności z recepcją.
  4. Parking bezpłatny ogólnodostępny znajduje się przy obiekcie.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz zamiany programu i atrakcji.