Rezerwacja ONLINE

Raport z konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia inwestycji pt.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Górnośląskiej 9 w Wiśle” przeprowadzonych w terminie od 15 stycznia 2020 r. do 28 stycznia 2020 r.<

Przedsiębiorstwo KOMPOL Sp. z o. o. zamierza zrealizować inwestycję pt.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Górnośląskiej 9 w Wiśle”. Przewiduje się, iż inwestycja ta będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom szczegółowych informacji na temat zamierzonego przedsięwzięcia.

Z projektem można było zapoznać się w siedzibie spółki, przy ul. Pułaskiego 4a/1-2 w Bielsku – Białej oraz w Wiśle, przy ul. Górnośląskiej 9.

Uwagi i opinie można było zgłaszać:
– w formie elektronicznej na adres: krokus@krokus.wiredot.com,
– w formie papierowej na adres: 43-460 Wisła ul. Górnośląska 9.

W wyznaczonym okresie konsultacji społecznych siedem osób fizycznych zwróciło się o udzielenie szczegółowych informacji (wszystkie w miejscu planowanej realizacji zadania, tj. w budynku „Krokus” w Wiśle).

Każda z zainteresowanych osób po uzyskaniu kompleksowych wyjaśnień wyraziła poparcie dla realizacji przedsięwzięcia.

W całym okresie konsultacji nie wniesiono jakichkolwiek uwag.

Ponadto, 29 stycznia o godzinie 10.00 w obiekcie przy ul. Górnośląskiej 9 w Wiśle przeprowadzono spotkanie z zainteresowanymi osobami, na którym omówiono zakres planowanej inwestycji, sposób jej finansowania oraz zalety płynące z zastosowania instalacji fotowoltaicznej stanowiącej odnawialne źródło energii.

Wszyscy uczestnicy spotkania (12 osób – okoliczni mieszkańcy, przedstawiciele dwóch sąsiednich hoteli oraz kuracjusze) wyrazili aprobatę dla przewidywanej inwestycji.