Rezerwacja ONLINE

Kochani,
Z radością informujemy, że Krokus w Wiśle, został objęty rządowym programem wspierającym turystykę! Z tzw. bonu turystycznego można już korzystać!!! Wszystkich serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zrealizowania bonu turystycznego.

1. Co to jest bon turystyczny?
To dokument elektroniczny uprawniający do kwoty 500 zł na każde dziecko zdrowe oraz 1 000 zł na każde dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, który można wykorzystać aż do końca marca 2022 roku. Bon turystyczny przysługuje każdej rodzinie niezależnie od poziomu dochodów.

2. W jaki sposób można składać wniosek o bon?
Bon generowany jest w systemie PUE ZUS (https://www.zus.pl/) i nie trzeba składać dodatkowych wniosków o jego przyznanie. Jedynie co trzeba zrobić to go aktywować. W tym celu należy zalogować się przez osobę uprawnioną do systemu PUE ZUS, odnaleźć zakładkę Bon Turystyczny, potwierdzić poprawność danych  lub też aktualizować dane dotyczące adresu poczty elektronicznej i numer telefonu, gdyż  bony to unikalny, 16-cyfrowy numer, który przekazywany jest za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Tym unikalnym numerem dokonuje się zapłaty za usługi hotelowe.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać specjalny numer (kod obsługi płatności), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, przesłany SMS-em na numer telefonu komórkowego (podany na PUE ZUS przy aktywacji bonu).

3. Na co mogę wykorzystać bon turystyczny?
Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za:
– usługi hotelarskie
– inne imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

UWAGA!! Ważne

Bon turystyczny można zrealizować jedynie u podmiotów , które wpisały się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).


Spis podmiotów przyjmujących bon turystyczny można znaleźć na stronie:
https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow
https://bonturystyczny.polska.travel/
Krokus W Wiśle znajdziecie pod nazwą
KROKUS, 43-460 WISŁA, Górnośląska 9

Więcej informacji odnośnie bonu turystycznego znajdą Państwo na stronach
https://bonturystyczny.polska.travel/
https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny