Rezerwacja ONLINE

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Górnośląskiej 9 w Wiśle”

Szanowni Państwo.

Pragniemy poinformować, iż z dniem 15.01.2020 roku rozpoczynamy konsultacje społeczne, w związku z ubieganiem się przez Przedsiębiorstwo KOMPOL Sp. z o. o. o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Górnośląskiej 9 w Wiśle”, w ramach działania 4.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. W ramach projektu planuje się wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kW.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do wyżej wymienionego projektu do dnia 28.01.2020 r.

Z projektem można zapoznać się w siedzibie spółki, przy ul. Pułaskiego 4a/1-2 w Bielsku – Białej oraz w Wiśle, przy ul. Górnośląskiej 9.

Uwagi i opinie można zgłaszać:

  1. w formie elektronicznej na adres: krokus@krokus.wiredot.com,
  2. w formie papierowej na adres: 43-460 Wisła ul. Górnośląska 9.

Ewentualne zapytania można kierować na ww. adres poczty elektronicznej, telefoniczne: (33) 855 11 40 lub osobiście w obiekcie, którego dotyczy projekt.

Uwagi i opinie przyjmowane będą do dnia: 28 stycznia br., tj. przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie.